Skriva samboavtal – hur gör man det?

Att flytta ihop med sin partner är ett stort steg i ett förhållande och ofta en mycket spännande tid. Men med detta steg följer också vikten av att tänka praktiskt och förutseende. Ett samboavtal kan verka som en romantikdödare, men det är faktiskt ett tecken på ansvarstagande och omsorg om varandra. Att skapa och underteckna ett sådant avtal säkerställer att ni båda är på det klara med hur det ska gå till om ni en dag skulle bestämma er för att gå skilda vägar, eller om någon av er skulle gå bort. Genom att upprätta ett samboavtal kan ni i lugn och ro ställa saker till rätta och undvika framtida missförstånd. Så hur går man då tillväga för att skriva ett samboavtal? I den här artikeln kommer vi att gå igenom de viktigaste stegen och vad du bör tänka på.

Varför behövs ett samboavtal?

Innan vi gräver ner oss i det praktiska kring att formulera ett samboavtal, är det viktigt att förstå varför ett sådant avtal kan vara nödvändigt. Enligt sambolagen så är bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk att betrakta som samboegendom. Det innebär att vid en separation ska denna egendom delas lika, oberoende av vem som egentligen har betalat eller äger egendomen. Det kan leda till oönskade ekonomiska konsekvenser för den ena partnern. Ett samboavtal ger er möjligheten att själva bestämma hur era tillgångar och skulder ska fördelas om ni skulle separera. Det kan även reglera vad som ska hända med bostaden och bohaget om en av er skulle avlida. Att prata igenom dessa frågor kan vara jobbigt, men det är en viktig del av att ta ansvar för sin ekonomiska och emotionella framtid.

Hur utformar man ett samboavtal?

Att skriva ett samboavtal är inte särskilt komplicerat, men det kräver att ni tänker igenom ert gemensamma boende och ägodelar noggrant. Först och främst bör ni göra en lista över vad ni anser vara gemensam egendom och vad som ska vara undantaget från en delning. Detta kan innefatta allt från fastigheter och bilar till möbler och hushållsapparater. När ni sedan skriver avtalet är det viktigt att vara så konkret som möjligt. Ange tydliga beskrivningar av egendomen, och specificera hur värdena ska fördelas. En punktlista kan vara nyttig för att hålla saker ordnade. Det bör också vara klart angivet vad som händer vid en eventuell separation eller om någon av er avlider. Det är värt att notera att ett samboavtal bara kan avtala bort rätten till bodelning av samboegendom vid separation, inte vid dödsfall. För den situationen gäller att man istället behöver upprätta ett testamente.

Rättslig giltighet och formaliteter

För att ett samboavtal ska vara juridiskt bindande måste det uppfylla vissa formkrav. Avtalet måste vara skriftligt och undertecknat av båda parter för att vara giltigt. Det är också klokt att låta någon som har kunskap om familjerätt granska avtalet innan det undertecknas, för att undvika att det innehåller formuleringar som kan tolkas fel eller strider mot lag. Dessutom kan det vara en god idé att bevittna avtalet genom att ha två personer som inte är part i avtalet närvarande vid undertecknandet. Dessa vittnen bör även underteckna avtalet för att bekräfta att ni båda har skrivit under av egen fri vilja och utan yttre påtryckningar. Bevitnandet är inte ett lagkrav, men det kan ge avtalet större tyngd om det skulle ifrågasättas vid en senare tidpunkt.

När och hur bör samboavtalet uppdateras?

Ett samboavtal är inte statiskt. Det kommer en tid när det kan vara klokt att se över och eventuellt uppdatera ert avtal. Stora livsförändringar som att skaffa barn, köpa fast egendom, förändringar i den personliga ekonomin eller att få arv kan påverka hur ni vill att ert samboavtal ska se ut. Det är praktiskt att sätta upp en regelbunden tidsplan för att granska ert samboavtal. Ni kan exempelvis bestämma att se över det vartannat år, eller när någon av de ovan nämnda stora livsförändringarna sker. För att ändra i ert avtal, skriv ett tillägg eller upprätta ett helt nytt dokument som ersätter det gamla. Glöm inte att samma formkrav gäller för alla ändringar som för det ursprungliga avtalet. Sammanfattningsvis är ett samboavtal ett viktigt dokument för alla sambor, oavsett om ni precis har flyttat ihop eller har bott tillsammans en längre tid. Det ger er möjligheten att själva bestämma över er ekonomiska situation vid en eventuell separation eller en sambos död. Att skriva ett samboavtal kan kännas komplicerat och känslosamt, men det är ett sätt att visa omtanke för både din och din partners framtid. Se till att sätta er ned och diskutera, utforma och underteckna ett samboavtal som speglar era behov och önskemål, och kom ihåg att det alltid går att uppdatera avtalet om era förhållanden förändras.