Sambolagen – vad säger den?

Att leva tillsammans som sambor har blivit allt mer vanligt i dagens samhälle. Par väljer ofta att dela sitt liv och sitt hem utan att gifta sig, men vilka rättigheter och skyldigheter uppstår i samband med ett sådant beslut? Sambolagen är till för att reglera just dessa frågor. Dock är det inte alla som har full insikt i vad lagen faktiskt säger. Lagen innehåller bestämmelser om sambors gemensamma bostad och bohag vid separation, men det finns även andra viktiga aspekter att tänka på. I denna artikel går vi igenom de viktigaste delarna av sambolagen för att ge en översiktlig förståelse av vad den innebär.

Vad omfattas av sambolagen

Sambolagen trädde i kraft den 1 januari 2003 och syftar till att skydda den ekonomiskt svagare parten vid en separation. Den gäller för personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Det som framför allt omfattas av sambolagen är samboendets gemensamma bostad och bohag, om dessa har förvärvats för gemensamt bruk. Det innebär att saker som införskaffats till hemmet under tiden som två personer levt som sambor kan ses som gemensamma, även om de ursprungligen köptes av den ena parten. Viktigt att notera är att inte all egendom delas lika vid en separation. Egendom som enbart en av parterna äger och som inte använts för det gemensamma hushållet omfattas normalt sett inte av sambolagens regler om bodelning. Detta kan exempelvis inkludera personliga saker såsom kläder och smycken, men även egendom som införskaffats före förhållandet eller efter att en separation inletts.

Bodelning vid separation

När ett samboförhållande tar slut är huvudregeln att en bodelning ska genomföras. I bodelningen ingår samboendets gemensamma bostad och bohag om det har förvärvats för gemensamt bruk. En viktig punkt är att båda parter måste komma överens om hur bodelningen ska gå till, annars kan man behöva vända sig till tingsrätten för att få hjälp. För att inleda en bodelning måste en av parterna begära det senast ett år efter att samboförhållandet upphört. Vid bodelningen ska egendomen värderas till sitt marknadsvärde och därefter fördelas mellan parterna. Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är ”förvärvat för gemensamt bruk”. Generellt kan man säga att det inkluderar saker som bidrar till hemmets gemensamma behov.

Undantag och avtal

Sambolagen ger parter möjlighet att genom avtal reglera sin egendom på annat sätt än vad som annars skulle följa av lagen. Det betyder att sambor genom ett samboavtal kan avtala bort sambolagens regler helt eller delvis. Om man till exempel införskaffar en bostad tillsammans, men vill att enbart den ena parten ska behålla den vid en eventuell separation, kan detta regleras i ett samboavtal. Ett sådant avtal måste vara skriftligt och undertecknat av båda parterna för att vara giltigt. Ett annat vanligt undantag från sambolagen rör bostaden. Om bostaden där samborna bor inte är förvärvad för gemensamt bruk, till exempel om en av parterna ägde bostaden innan relationen inleddes och den andra parten inte har bidragit ekonomiskt till bostaden, omfattas inte bostaden automatiskt av en bodelning vid separation.

Sammanfattning och praktiska råd

Sambolagen är till för att skydda den ekonomiskt svagare parten vid en separation, men den tillämpas enbart på samboendets gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk. Det är viktigt för sambor att ha kunskap om vilka regler som gäller för att undvika eventuella missförstånd och konflikter i framtiden. Det kan även vara klokt att upprätta ett samboavtal där man specificerar vad som ska hända med egendomen om relationen skulle ta slut. Ett sådant avtal ger båda parterna en större förutsägbarhet och kan minska risken för tvister. Att avsluta ett samboförhållande kan både vara emotionellt och ekonomiskt utmanande. Därför är det klokt att redan i början av samboförhållandet diskutera och komma överens om hur man vill hantera ekonomin och egendomen. Genom öppen kommunikation och eventuellt ett väl genomtänkt samboavtal kan sambor skapa en tryggare och mer hållbar relation för framtiden.